“Tollforgatók”

Az írás, a fogalmazás a kommunikatív kompetenciák közül a legkomplexebb anyanyelvi képesség, az intellektuális felfedezés, a kritikai és kreatív gondolkodás kialakításának eszköze. 

Az irodalomnak iskolán kívüli, szabadidős képzése hiánycikk a művészeti képzések, műhelyek területén Marosvásárhelyen. 

Célunk, hogy a programban résztvevő fiatalok megtanulják a nyelvvel való művészi igényű bánásmódot, hogy kialakuljon az alkotói figyelem, hogy tisztában legyenek a leírt, kimondott szavak helyiértékével, erősítsük írói-költői érzékenységüket, a kreativitás feltételezte állandó nyitottságot. 

Az alkotás folyamatának szakmai részével való megismerkedés alatt esztétikailag, szemantikailag és poétikailag is értékes alkotások születhetnek. 

“Szövegműhelyünkben” kéthetente 3 órában csiszoljuk fiatal alkotóink műveit. 

A programot a Maros Megyei Tanács támogatja. 

Romania